Nieuws

Dorpscentrum Spaarndam

Het Dorpscentrum is voor activiteiten in de ontmoetingsruimte en vergaderzaal tot eind november 2021 tijdelijk gesloten wegens verbouwing.

De sportzaal en sporthal en zijn beschikbaar voor sportactiviteiten. Ook is de nieuwe biljartzaal inmiddels gereed. De oplevering zal medio november a.s. plaatsvinden. Daarna begint het inrichten, waarna hopelijk het Dorpscentrum weer geheel open kan gaan.

Neemt u contact op met het beheer 06-14619039 voor de mogelijkheden voor het gebruik van de ruimtes.

Er is elke dinsdagmiddag van 13.30 – ca. 15.30 uur breien, haken en spelletjes voor ouderen.


LEZING RIK STAPEL – 31 OKTOBER – 15.00 uur

Op zondag 31 oktober a.s. om 15.00 uur zal Rik Stapel een lezing geven over de geschiedenis van Scheepswerf Stapel, waar nu Spaarne Buiten ligt. De lezing wordt verlevendigd met oude foto’s en filmpjes.


REPAIR CAFÉ SPAARNDAM

Openingstijden
Elke tweede zaterdag van de maand, van 13.30 tot 16.00  uur.
De datum van het eerstvolgende Repair Café is 9 oktober a.s. Daarna elke 2e zaterdag van de maand.


RENOVATIE DORPSCENTRUM

Zoals in de nieuwsbrief van februari is meegedeeld gaan we beginnen met een grote verbouwing van het Dorpscentrum. Na een lange periode van overleg met de diverse instanties is het eindelijk zover. Vorige week is het contract met de aannemer getekend. Op 3 mei 2021 gaat er begonnen worden met de eerste bouwactiviteiten in het kader van de verduurzaming en renovatie van het Dorpscentrum. Zolang de coronamaatregelen voortduren zult u daarvan weinig merken. In eerste instantie ligt de focus op de cv-installatie. De aannemer van de werkzaamheden is Bellaart Bouw uit Haarlem. Deze zal de werkzaamheden samen met een aantal onderaannemers uitvoeren.

Vanaf 10 april tot eind november zal het gebouw helemaal gesloten zijn. Het personeel en vrijwilligers gaan aan de slag met het opruimen en leeghalen van de ruimtes. Alle kasten moeten leeg en spullen zullen door de verbouwing verplaatst en vies worden.
We willen u daarom vragen om nog eens kritisch uw eigendommen die in het Dorpscentrum staan, te bezien en waar mogelijk gedurende de komende maanden thuis op te slaan.
Neem hiervoor contact op met Marloes Wesseling via telefoonnummer: 06 146 190 39 of email: info@dcspaarndam.nl. Voor de  scholen blijft de gymzaal beschikbaar.
Over de beschikbaarheid van de diverse ruimtes voor het nieuwe seizoen zullen we u, te zijner tijd, nader informeren.NIEUWSBRIEF februari 2021

Het laatste nieuws leest u in onze nieuwsbrief. De recente ontwikkelingen in en rondom het Dorpscentrum staan erin o.a.: toekomst, samenwerking andere partners, bestuurswisselingen, activiteiten, renovatie & verduurzaming, onderhoud & beheer, en financiën. Klik hier voor de nieuwsbrief.


WMO en PlusPunt Zwanenburg

Vanuit MeerWaarde wordt er (normaliter) in het Dorpscentrum een inloopspreekuur gehouden, waar u terecht kunt met allerlei vragen op sociaal gebied, waardoor u niet helemaal naar het PlusPunt in Zwanenburg hoeft te gaan. MeerWaarde kan u ook doorverwijzen naar het Wmo. Als u andere vragen heeft, doet MeerWaarde uiteraard haar uiterste best om u van dienst te zijn. Wanneer het volgende inloopspreekuur is is op dit moment niet bekend.

Voor meer informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening, klik hier of kijk op de pagina Activiteiten, Wmo.GEZOCHT BESTUURSLEDEN

Wegens aftreden van enkele bestuursleden, en het statutair moeten aftreden van dagelijks bestuursleden eind 2021, is de Stichting Dorpscentrum Spaarndam op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er komen diverse functies vrij. Vindt u het belangrijk dat er een dorpshuis in ons dorp is en blijft bestaan? Heeft u zin om mee te praten over de toekomst en het reilen en zeilen van het Dorpscentrum en de Stichting, of heeft u een of meer dagdelen per week tijd om het beheer en de exploitatie goed te laten verlopen? Ook als u minder tijd heeft, u bent altijd van harte welkom om te komen praten. Neem gerust contact op met Martie Vink (voorzitter), martie@dcspaarndam.nl, of Aagje Compier (secretaris), aagje@dcspaarndam.nl.