Contact en informatie

Dorpscentrum Spaarndam

Adres:

Ringweg 36
2064 KK Spaarndam

Tel:  023 – 539 0811
E-mail:    info@dcspaarndam.nl
Website:  www.dcspaarndam.nl
Facebook.com/Dorpscentrum Spaarndam

KvK: 41222251
IBAN: NL70RABO0118392824

Beheerder: Marloes Wesseling tel. 06-14619039; info@dcspaarndam.nl

Reguliere openingstijden

Openingstijden :


Maandag 12.00 – 24.00 uur

Dinsdag 12.00 – 24.00 uur
Woensdag 12.00 – 24.00 uur
Donderdag 12.00 – 24.00 uur

Vrijdag 18.30 – 24.00 uur
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur
Zondag gesloten

In de vakanties en tijdens feestdagen gelden aangepaste openingstijden.

Recente openingstijden hangen op het informatiebord, u kunt ook altijd even bellen.

Vanaf woensdag 16 februari 2022 is de Bibliotheek Spaarndam weer geopend in het Dorpscentrum. De bibliotheek is elke woensdagmiddag bemand tussen 13.00 en 17.00 uur. De rest van de week is er zelfservice. Meer informatie zie info@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam bestaat uit:
Hans van den Hoogen – voorzitter, Sander Ruitenbeek – penningmeester, Rob de Vries – secretaris, Otto Wiegand – bestuurslid en vice-voorzitter, Loes Balm – bestuurslid, Maria Hoogland – bestuurslid, en Marcella Riegen – bestuurslid.
Info: Hans van den Hoogen (hansvdhoogen@yahoo.com)

De Statuten van de Stichting

Het Privacybeleid van de Stichting

WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.
De Stichting Dorpscentrum Spaarndam voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit:
–  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
–  Financiële afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
–  Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden en de gebruikers. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
–  De jaarverslagen, zowel het financiële als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
–  Verder is of wordt in de bestuursvergaderingen vastgesteld dat:
o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.
o De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle bestuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt opgevolgd.
o De gewenste aanpassingen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020