Geschiedenis – HWS

Dorpscentrum Spaarndam

Welkom bij de Historische Werkgroep Spaarndam

De Historische Werkgroep Spaarndam is, na de viering van het 700-jarig bestaan van Spaarndam in 1985, in 1986 opgericht door Gerrit van den Beldt.

De HWS is een werkgroep van de‘Stichting Spaarndam 700 jaar’, met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Daartoe organiseert de werkgroep iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek.

Op 15 november 2011 is de website uitgebreid met een Beeldbank. De Beeldbank bevat foto’s en afbeeldingen die, in de loop der jaren, zijn verzameld of die van (oud) Spaarndammers zijn gekregen of mochten worden ingescand. Niet alleen afbeeldingen van het dorp maar ook van de (vroegere) bewoners. Er is zoveel mogelijk geprobeerd alles en iedereen te benoemen, maar als u fouten tegenkomt of aanvullingen heeft, laat het de HWS dan weten.

De komende tijd zal de Beeldbank regelmatig aangevuld worden met nieuwe afbeeldingen. U kunt gericht zoeken of gewoon lekker bladeren.

Voor meer info HWS